GCET VOICE


HOME
GCET VOICE TEAM
IMAGE GALLERY
CONTRIBUTION

GCET VOICE-2013

Read Online
Download your own copy

 

GCET VOICE- 2012

Read Online
Download your own copy

 

GCET VOICE TEAM

Editorial Board

Prof. Nikhil Joshi(Convener)
Prof. Dr. Kaushik Nath
Prof. Rajesh Sanghvi
Prof. Vivek Deshpande
Prof. Rahul Kher
Prof. Ketan Tamboli
Prof. Priyang Bhatt
Prof. Chintan Patel

Student Committee-2013

Dharmendra Chhaiya
Sandeep Chavda
Sagar Bavarva
Chirag Patel
Jayesh Patel
Jitesh Kadivar
Dharuval Rabadia
Kevadiya Hiren

 

Student Committee-2012

Aagam Jain
Ankit Vora
Jayesh Patel
Manthan Thakker
Nandish Shah
Sagar Bavarva
Samkit Shah
Sandeep Chavda
Shyamal Satodia
Tapan Doshi
Viraj Shah

Webpage Developer


Sagar Radadiya

Samkit Shah